HR logo

Ředitel divize

Lokalita: Praha
Obor: Stavebnictví & Real Estate
Datum: 09.03.2018
Společnost:

Pro našeho klienta, jednu největších architektonických a projekčních kanceláří v ČR, hledáme vhodného kandidáta na pozici Ředitel divize.

Role:

 

- Plán divize - odpovídá za jeho plnění

- Průběh zakázek divize - informuje Generálního ředitele společnosti a Obchodního ředitele o vývoji a případných problémech zakázek, navrhuje opatření k nápravě

- Technickou kontrolu zakázek divize v průběhu práce a před předáním

- Jednání s klienty - podílí se na získávání zakázek

- Odpovídá za zpracování nabídek pro soukromý a veřejný sektor (ve spolupráci s Obchodním ředitelem), má za povinnost nechat odsouhlasit předkládanou cenu od Generálního ředitele společnosti a/nebo Obchodního ředitele

- Připravuje a podepisuje smlouvy v souladu s pravidly společnosti, odpovídá za jejich plnění

- Zajišťuje vytížení divize

- Jmenuje a odvolává Projekt manažera

- Předkládá Generálnímu řediteli návrhy na personální opatření v divizi

- Předkládá s Projekt manažerem Adjustační list k odsouhlasení Generálnímu řediteli. Skladba adjustačního listu je stanovena v samostatném dokumentu

- Je odpovědný za provádění kontrol koncepcí projektů včetně provádění záznamů o těchto kontrolách

- Ve spolupráci s Projekt manažerem navrhuje vyplacení odměn

- Kontroluje předání tištěné podoby projektu do archivu, uložení finální podoby dat projektu do zakázkového adresáře na serveru

- Odpovídá za řešení reklamací, je povinen o nich informovat vedení

- Odsouhlasuje účast na školení, seminářích a dalších vzdělávacích akcích pracovníků divize

- Vede pravidelně minimálně 1x ročně cílové hodnotící pohovory s Vedoucími ateliérů, případně pracovníky divize, pokud v dané divizi ateliéry nejsou

- Vede každý týden porady divize, kde předává dohodnuté informace, z porad musí být proveden záznam

- Provádí kontrolu: existence kooperačních smluv, korektnosti údajů v informačním systému, včasné fakturace a dále kontrolu vykazování hodin, docházky apod.

Kandidát bude přímo podřízen Generálnímu řediteli a přímo nadřízen Vedoucím ateliéru a pracovníkům svěřené oblasti. Řídí divizi a odpovídá za její provoz, průběh zakázek a hospodářské výsledky.

 

Požadavky:

 

- Vysokoškolské vzdělání

- Jazykové znalosti: anglický a německý jazyk na velmi dobré úrovni, případně jiný světový jazyk jako alternativa

- Znalosti z oboru Bezpečnosti práce a požární ochrany

- Znalosti z Ekonomie, uživatelské vědomosti z Výpočetní techniky

- Znalost Psychologie a umění komunikace

- Výborná schopnost řídit a organizovat, práce s lidmi/personalistika

- Výborné zkušenosti s projektovým řízením

- Znalost obchodu a marketingu

- Odborné znalosti z Architektury a pozemních staveb (architekt, projektant PS), Dopravních a inženýrských staveb (projektant DS a IS), Statiky a dynamiky (projektant statik), TZB (projektant statik), Řízení projektů a poradenství

- Praxe 6 let

 

ID nabídky: 0924

Reagovat | Doporučit | Zpět na výpis pracovních míst | print