HR logo

Ředitel divize

Lokalita: Praha
Obor: Stavebnictví & Real Estate
Datum: 01.08.2017
Společnost:

 

Pro našeho významného klienta – jednu z největších projekčních kanceláří na našem

trhu – hledáme zkušeného a zodpovědného kandidáta na pozici Ředitel divize. Kandidát bude přímo

podřízen Generálnímu řediteli a přímo nadřízen Vedoucím ateliéru a pracovníkům

svěřené oblasti. Řídí divizi a odpovídá za její provoz, průběh zakázek a hospodářské

výsledky.

 

Role:

Vaši hlavní pracovní náplní bude zodpovědnost za:

-                 Plán divize a jeho plnění

-                Průběh zakázek divize, reporting o vývoji a případných problémech zakázek, navrhování opatření k nápravě

-                 Technickou kontrolu zakázek divize v průběhu práce a před předáním

-                 Jednání s klienty, podílí se na získávání zakázek

-                 Odpovědnost za zpracování nabídek pro soukromý a veřejný sektor

-                 Přípravu a podpis smluv v souladu s pravidly společnosti, odpovědnost za jejich plnění

-                Personální opatření & obsazení v divizi (vč. navrhování vyplácení odměn; vedení hodnotících pohovorů s Vedoucími ateliérů, případně pracovníky divize)

-                Odpovědnost za provádění kontrol koncepcí projektů včetně provádění záznamů o těchto kontrolách

-                Kontrolu předání tištěné podoby projektu do archivu, uložení finální podoby dat projektu do zakázkového adresáře na serveru

-                 Odpovědnost za řešení reklamací

-                 Schvalování účasti na školení, seminářích a dalších vzdělávacích akcích pracovníků divize

-                Provádění kontroly: existence kooperačních smluv, korektnosti údajů v informačním systému, včasné fakturace a dále kontrolu vykazování hodin, docházky apod.

 

 

Požadavky:

 

Požadavky a znalosti

-                Vysokoškolské vzdělání

-                Jazykové znalosti: anglický a německý jazyk na velmi dobré úrovni, případně jiný světový jazyk jako alternativa

-                Znalosti z oboru Bezpečnosti práce a požární ochrany

-                Znalosti z Ekonomie, uživatelské vědomosti z Výpočetní techniky

-                Znalost Psychologie a umění komunikace

-                Výborná schopnost řídit a organizovat, práce s lidmi/personalistika

-                Výborné zkušenosti s projektovým řízením

-                Znalost obchodu a marketingu

-                Odborné znalosti z Architektury a pozemních staveb (architekt, projektant PS), Dopravních a inženýrských staveb (projektant DS a IS), Statiky a dynamiky (projektant statik), TZB (projektant statik), Řízení projektů a poradenství

-                Praxe 6 let

 

 

Nabízíme:

Technické vybavení: notebook, mobilní telefon, služební firemní vozidlo, samostatná

kancelář

 

 

ID nabídky: 0806

Reagovat | Doporučit | Zpět na výpis pracovních míst | print