HR logo

COST MANAGER

Lokalita: Praha
Obor: Stavebnictví & Real Estate
Datum: 01.05.2017
Společnost:

 

Pro našeho významného klienta, mezinárodní developerskou a investiční společnost, hledáme v tuto chvíli vhodného kandidáta na pozici COST MANAGER

 

Vaší prací bude především tvorba rozpočtů a finančních plánů pro developerské projekty, pravidelné sledování a evidence finančního rozpočtu developerského projektu a příprava ad hoc analýz, cost reporting, evidence a management fakturace projektů v rámci Construction managementu.

Role:
 • Sledovaní finančních rozpočtů jednotlivých projektů divize Real Estate.
 • Evidence a management fakturace jednotlivých dodávek obchodních souborů v rámci Construction managementu.
 • Příprava plánu Cash flow pro developerské projekty (pravidelně a ad hoc).
 • Kontrola a vyhodnocování plánu Cash flow pro developerské projekty (pravidelně a ad hoc).
 • Spolupráce při návrhu koncepčních technických a technologických řešení budov, optimalizace technických návrhů.
 • Tvorba Cost Plánů, kalkulace nákladů včetně jejich prezentace a projednávání.
 • Spolupráce na cenové části výběrových řízení, vyhodnocování a porovnávání výsledků.
 • Management cenové části změnových řízení během realizace staveb.
 • Koordinace externích cost managerů, konzultantů.
 • Kontrola a analýza nákladů projektů, zjišťování nedostatků, doporučování a iniciování systémových opatření pro lepší kontrolu nákladů a jejich snižování.
 • Analýza, kontrola a optimalizace procesu ročního vyúčtování nákladů nájemcům
 • Pravidelná kontrola souladu dat v informačním systému s metodikou controllingu (střediska, projekty, dimenze).
 • Kooperace při zavádění informačního systému, komunikace s dodavatelem informačního systému a řešení otázek na „help desku“.
 • Příprava podkladů a komunikace pro externí oceňování nemovitostí.
 • Výpočet/kontrola dodržování finančních a nefinančních podmínek externího financování.
 • Spolupráce na přípravě business modelů pro oceňování jednotlivých projektů.
 • Příprava různých ad hoc finančních reportů podle pokynů přímého nadřízeného.
 • Výkon další operativy podle pokynů přímého nadřízeného.
 • Výkon administrativní, organizační a provozní činnosti související s odbornou činností ve prospěch managementu společnosti a zabezpečování měsíčního odpočtu činnosti.
 • Efektivní využití všech svěřených zdrojů (finančních, technických, informačních, časových, lidských), péče o svěřené hodnoty.
 • Dodržování zákonných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany dat, ochrany svěřených prostředků, ochrany životního prostředí.
 • Dodržování všeobecně závazných právních předpisů a interních predpisů (Politiky a SOP).
 • Podílení se na svém odborném a osobnostním rozvoji v oblastech relevantních náplni pracovní pozice za účelem zvýšení efektivity práce.

 

ID nabídky: 0704

Reagovat | Doporučit | Zpět na výpis pracovních míst | print