HR logo

Provozní ředitel investiční společnosti:

Lokalita: Praha
Obor: Vrcholový management
Datum: 01.04.2019
Společnost:

Pro nově vznikající investiční společnost se sídlem v centru Prahy, která nabídne komplexní služby v oblasti zakládání FKI a jejich následné administrace, obhospodařování, řízení rizik, strukturování investic a compliance služeb, v současné době hledáme vhodného kandidáta na pozici Provozní ředitel. Nedílnou součástí výše uvedených služeb budou služby v oblasti distribuce včetně přeshraničního nabízení, custody a vypořádání cenných papírů jak skrze Centrálního depozitáře cenných papírů, respektive jeho účastníků, tak zahraničních zúčtovacích společností. Naším cílem je zasadit se aktivně o rozvoj kapitálového trhu v České republice, a to skrze správu FKI.

Role:

 

Aktivně se podílet na řízení a chodu „klientské investiční společnosti“.

Odpovědnost za oddělení compliance a interního auditu.

Řízení a koordinace činností jednotlivých oddělení investiční společnosti, tj. distribuce FKI, Risk management a fin. Controlling, účetní oddělení, settlement, IT služby a administrativní oddělení včetně zajištění kompletního oustourcingu služeb.

Spolu s představenstvem a compliance oddělení řídí proces zakládání fondu a strukturování aktiv do fondu.

Podílí se na procesech související s outsourcingem v rámci obhospodařování jednotlivých FKI pod správou IS.

Členem investiční komise, která se podílí na schvalování či připomínkování jednotlivých investičních záměrů našich klientů.

Vedení týmu 5 -12 lidí.

 

ID nabídky: 1050

Reagovat | Doporučit | Zpět na výpis pracovních míst | print