HR logo

Specialista Compliance

Lokalita: Praha
Obor: Bankovnictví & Finance & Účetnictví
Datum: 08.12.2017
Společnost:

 

Pro našeho klienta renomovanou stabilní českou banku hledáme vhodného kandidáta/kandidátku na pozici Specialista Compliance.

 

Role:

 

Náplň práce:

 

 • provádět kontrolu souladu vnitřních norem banky s obecně závaznými právními normami a regulatorními pravidly a souladu vnitřních norem navzájem v rámci nastavení činnosti compliance v bance
 • zajišťovat pravidelné seznamování zaměstnanců se změnami obecně závazných právních norem a regulatorních pravidel podstatných pro jejich činnost, informovat zaměstnance o připravovaných právních normách, případně o nových uznávaných standardech
 • zajišťovat pravidelné seznamování zaměstnanců s novými vnitřními normami a s jejich změnami
 • připomínkovat návrhy vnitřních norem a jejich aktualizace.
 • zajišťovat vydávání vnitřních norem                                                                       
 • v případě zjištěných skutečností, které vypovídají o nesouladu vnitřní předpisové základny banky s obecně závaznými právními normami, dávat podněty k přijetí opatření zajišťujících jejich soulad
 • předkládat Představenstvu a Dozorčí radě banky informaci o závažných zjištěních a zprávu o činnosti odboru compliance, včetně zprávy hodnotící činnosti banky v oblasti předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • informovat vrcholné vedení banky o významných odchylkách a nesouladech.
 • podílet se na koordinaci komunikace s regulátory ohledně činností vykonávaných odborem compliance, plnit informační povinnosti, které svým obsahem spadají do kompetence odboru
 • dohlížet na nastavení pravidel jednání banky jakožto obchodníka s cennými papíry ve vztahu k zákazníkům
 • monitorovat jednotlivé oblasti poskytování investičních služeb, dohlížet nad obchodními činnostmi v rámci poskytování investičních služeb (především v rozsahu ročního plánu compliance)
 • zajišťovat výkon činností stanovených pro compliance přímo obecně závaznými právními normami
 • nastavovat a kontrolovat fungování systému opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML+CFT) dle požadavků stanovených obecně závaznými právními normami, dále zajišťuje plnění povinností vyplývajících z norem o provádění mezinárodních sankcí
 • plnit funkci kontaktní osoby ve smyslu § 22 zákona 253/2008 Sb.
 • nastavovat systém fungování vyřizování reklamací a stížností v bance.
 • podílet se na řešení konkrétních reklamací a stížností
 • vést evidenci vnitřních informací a kontrolovat režim používání vnitřních informací, které má banka k dispozici
 • vést evidenci pokynů způsobilých manipulovat s trhem.
 • dohlížet nad dodržováním vnitřní normy „Etický kodex“a vést agendu vyplývající z této vnitřní normy
 • kontrolovat dodržování pravidel o osobních obchodech zaměstnanců a osob jim blízkých
 • stanovovat metodiku pro oblast ochrany osobních údajů. Zastřešovat politiku střetu zájmů v bance (nastavení pravidel pro zjišťování a řízení střetu zájmů)
 • zastřešovat regulaci FATCA v rámci banky a spolupracovat v této oblasti v rámci skupiny

 

Požadavky:

 

Požadujeme:

 

 • vysokoškolské vzdělání ekonomického či právního zaměření
 • zkušenosti s regulací finančních trhů
 • schopnost orientace v právní problematice
 • minimálně 3 roky praxe na obdobné pozici v bankovním sektoru
 • AJ na pokročilé úrovni
 • spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost ke svěřeným úkolům

 

Nabízíme:

 

 • zázemí stabilní renomované společnosti
 • příspěvek na stravování
 • 5 týdnů dovolené
 • možnost profesního růstu a dalšího vzdělávání
 • zajímavé platové ohodnocení

 

ID nabídky: 0869

Reagovat | Doporučit | Zpět na výpis pracovních míst | print