HR logo

Jak vypadá trh práce v real estate oboru?

22.11.2012

.

Jak vypadá trh práce v real estate oboru?


Dagmar Bautzká, managing director Bright HR, v rozhovoru pro Project&Property.

Současný realitní trh je plný změn. Společnosti se transformují a fúzují, mění si jména a jedinou jistotou tak zůstávají kontakty na konkrétní lidi. Jak se mění situace v personální oblasti, vysvětluje paní Dagmar Bautzká ze společnosti Bright HR: „Stále se ptám, kde jsou lidé, kteří za krize odcházeli ze svých postů, protože poptávka po zkušených lidech je stále velmi vysoká.“PP: Kdo práci hledá, má pocit, že najít dobré místo se dnes skoro nedá?

DB: Krize zamotala pracovní trh poněkud jinak, než by se dalo očekávat. Společnosti dílem pojem krize využili k tomu, aby pročistili své řady od dražších manažerů a dílem opravdu museli propouštět pro nedostatek projektů. Zůstavší kmenoví zaměstnanci si tak mohli snáze vybudovat a posílit svoji pozici, především po stránce finanční. Dnes jsou tito lidé v podstatě nezaměstnatelní s ohledem na výši jejich platů a odměn.

 

PP: Po obsazení jakých postů je největší poptávka?

DB: Nejlépe by se obsazovala pozice investičních znalců. Jsou sice drazí, ale na svých postech se nudí. Především jsou dnes poptávané seniorské pozice. Mnoho firem stále vykazuje určitou dávku nechuti k výchově zaměstnanců od juniorských pozic.

Nejhůře jsou umístitelní lidé bez praxe v tom konkrétním oboru, byť by se jednalo o lidi zkušené, ale pocházející z oboru jiného. Jejich obecné zkušenosti a vyzrálost neumí firmy v real estate ocenit, takže se leckdy míjejí nabídka a požadavek těchto manažerů, kteří již apelují na určitý standard a výši platu.

Nejhůře se hledají property – facility manažeři pro vyšší pozice. Je totiž nutné zkombinovat skoro neslučitelné zkušenosti s vedením týmu, analytické myšlení a zároveň obchodní dovednosti. Navíc, jak jsem se zmínila, podmínkou bývá často praxe, a jelikož se obor FM vyvíjel u nás krátce, není takových lidí dostatek.

 

PP: Máte doporučení pro zaměstnavatele, kteří řeší odchod klíčových osob?

DB: Dnes mají zaměstnavatelé štěstí, že lidé, byť jsou nespokojeni, svou práci neopouští snadno. Jistota a výše platu jsou na trhu práce nejvyšší devizy. Je potřeba rozklíčovat, zda je odchod synonymem pro tlak na zvýšení platu. Pokud ano, pak navýšení pomůže. Pokud je příčinou odchodu nespokojenost s prací, prostředím apod., pak peníze nepomohou, jen odchod oddálí.

 

PP: Jak se vyrovnat s tím, že často požadavky na plat nekorespondují s hodnotou lidské práce a přínosem člověka pro firmu?

DB: Máte pravdu, že jsou obory, kde poptávka vysoce převyšuje nabídku. Například v IT se platy vyšplhali do závratných výšek bez reálné hodnoty. Kolegové pracující v tomto segmentu s oblibou přirovnávají svoji práci k práci burzovního makléře. Volná pracovní síla v sedm hodin ráno ve čtyři odpoledne již neexistuje. V této komunitě navíc velmi dobře fungují osobní doporučení, takže uchazeč vám rovnou při prvním telefonátu vyjmenuje firmy, ve kterých pracovat odmítá.

 

PP: V této komunitě asi dobře fungují sociální sítě. Má vůbec činnost personální agentury v dnešním světě sociálních sítí smysl?

DB: Samozřejmě že ano, protože naše role není domluvit určitý počet pohovů, aby bylo statisticky pravděpodobnější zaplnit volné místo. Naše společnost nepřistoupila na závod s časem, kdo kam umístí nejrychleji nějakého uchazeče. Vždy se snažím vzájemně propojit lidi, kteří si jednoduše sednou. Mým cílem je, aby nový člověk byl pro firmu přínosem a ne jen zaplněním volného místa. Jsme tedy psychologicko personální poradci a s tímto statusem velmi bojuji. Role poradce je totiž zprofanovaná a výše uvedená prohlášení málokdo bere vážně.

 

PP: S čím ještě bojujete?

DB:V českém a slovenském prostředí se na můj vkus často potkávám s tím, že nový uchazeč je stávajícími manažery brán jako konkurent. Také se těším, až kultivace pracovního prostředí dospěje tak daleko, že pověst kandidátů i poptávajících firem bude založená na realitě


(Project&Property)Zpět na výpis archivovaných aktualit